Kotra

Được thành lập vào năm 1982, Chuyên về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Nutribio

SODIAAL INTERNATIONAL- Tập đoàn sản xuất thực phẩm dinh dưỡng từ sữa hàng đầu tại Pháp.

Sanopasteur

Remy Pannier

Là nhà sản xuất rượu vang được ra đời năm 1956

Nutra life

Từ khởi đầu vào năm 1984, Nutra-Life đã chuyển sang số cao cấp, với sự mở cửa của sản xuất mới 7.000 mét vuông và thiết bị văn phòng vào cuối năm 2000.